Prisinformation

Högkostnadsskydd

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år.

Hur mycket du får i tandvårdsbidrag beror på hur gammal du är:

  • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

I tandvårdsstödet finns också ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare.

Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris

Alla behandlingar ersätts ej av försäkringskassan.

Tandläkarna är inte bundna av referenspriset.

Här på Wasa tandklinik har vi valt priser efter våra behandlingar och kostnader. Varje patient får en detaljerad kostnads förslag i samband med undersökningen.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Om tandläkaren skulle ha tagit ut ett annat pris än referenspriset för någon åtgärd som ingick i behandlingen hade din kostnad blivit högre.

Högkostnadsskyddet beräknas per år